top of page
New apartment

Eierskifterapport - Ved salg av bolig

Logo tilstandsrapport

Eierskifterapport™ er tilstandsrapporten som benyttes ved boligsalg i Norge, med et faglig rammeverk. Er det en rapport enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel, er det nettopp denne. Rapporten fremstår som en grundig tilstandsrapport der tar utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter.

Hva som vurderes i en eierskifterapport
I denne rapporten er det syv hovedpunkter takstmann går igjennom, samt eventuelle lovlighetsmangler ved boligen.

Vi vurderer vanligvis:
- Våtrom
- Rom und
er terreng
- Krypkjeller
- Loft
- Konstruksjon
- Drenering
- Tak


Etter ny avhendingslov fra 1.januar 2022, skal også takstmann gjøre en vurdering av boligens EL- og VVS-anlegg. Det utføres kun en visuell vurdering av det elektriske anlegget, da en takstmann ikke har kompetanse til videre vurderinger. Vi anbefaler derfor alltid på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av anlegget ved eierskifte.


Tilstandsgrader
Vil du finne i rapporten der forteller tydelig hvilken tilstand de forskjellige bygningsdelene er i på befaringsdagen.
Utformet slik at på førstesiden ser man en enkel og tydelig oversikt som vist på bilde her:

 

Tilstandsgrader

På sistesiden ser man en enkel beskrivelse av de eventuelle feil og mangler. Oppsettet er satt opp slik at man på en tydelig og effektiv måte kan få oversikt over tilstanden på boligen.
Vi vil alltid på generelt grunnlag, anbefale alle å sette 
seg godt inn i en tilstandsrapport.

Hvorfor bestille en eierskifterapport
Det er viktig å huske at takstmann fortsatt ikke er en beskyttet tittel i Norge og at hvem som helst kan i praksis kan utgi seg for å være en takstmann. Velger du å bruke en Eierskifterapport™ med takstmann tilknyttet Byggmestrenes takseringsforbund, vil dere som kunde være trygge på at det er en kvalifisert fagkyndig som kommer på befaring.

Bestill Eierskifterapport her

bottom of page