top of page

Våre tjenester

Logo tilstandsrapport

Eierskifterapport

For deg som planlegger å selge bolig. Med denne grundige tilstandsrapporten blir boligens tilstand kontrollert og vurdert, Oversiktlig rapport med tilstandsgrader over bygningsdeler i boligen.
Les mer

Verdi og lånetakst

En verdi-lånetakst gir oversikt over markedsverdien, med teknisk verdi og tomteverdi som grunnlag. Benyttes ofte ved verdivurdering, forbedre lånevilkår, skilsmisse, boligkreditt eller arveoppgjør.
Les mer

Skadetakst

Når skade har oppstått er det behov for en skadetakst fra en takstmann.
Vi utarbeider rapport der inneholder
det du trenger for videre saksgang med forsikringsselskap. 


Les mer

Energirådgiver

Er en viktig fagperson for deg boligeier som vurderer energioppgradering av boligen. Vi gir deg kompetente råd og kyndig veiledning om energioppgraderinger. Enova gir opptil 7500,- i støtte til boligeiere som ønsker å gjennomføre energirådgivning der termografering inngår i rådgivningen. 
Les mer

Reklamasjonstakst

Forekommer oftest i forbindelse med overtagelse eller eierskifte av bolig, der eier har grunn til å tro at faktiske forhold ikke er opplyst om eller at det kan foreligge en mangel eller avvik på gjeldene forskrifter, det reklameres på.

Les mer

Ved andre henvendelser, ta kontakt

bottom of page