top of page
New apartment

ReklamasjonstakstHva er en reklamasjonstakst?
Forekommer oftest i forbindelse med overtagelse eller eierskifte av bolig, der eier har grunn til å tro at faktiske forhold ikke er opplyst om eller at det kan foreligge en mangel eller avvik på gjeldene forskrifter, det reklameres på.
Det heter seg at det skal reklameres innen rimelig tid. Dette avhenger av hvor kritiske forhold det gjelder.

Bestill reklamasjonstakst her


Når benyttes reklamasjonstakst?
Reklamasjonstakst benyttes gjerne ved åpenbare forhold der faktiske forhold ikke er opplyst om, en mangel, avvik, skade eller rett og slett dårlig håndverk. Vedrørende disse forholdene utfører vi en objektiv vurdering av reklamerte forhold som uavhengig part og redegjør for om det er mangel, avvik eller skade. Videre vurderer vi i hvilken grad det kan eller skal utbedres med kalkyle for utbedring.


Hva inneholder rapporten vår?
Her er flere forhold som vurderes, der disse punktene ansees som de viktigste:
- Beskrivelse av oppdraget
- Beskrivelse av mangel/avvik inklusiv kalkyle
- Henvisning til (f.eks. lover, byggforsk, standard, etc.)
- Vurdering av mangel/avvik med bilde og bildetekst

- Sum for hver enkelt mangel/avvik, inklusiv totalsum.

bottom of page