top of page
New apartment

Skadetakst

Når uhellet er ute og skade er oppstått, vil det være aktuelt å bestille en skadetakst fra en takstmann.

Bestill skadetakst her

Når skade er oppstått
En skadetakst er en velegnet rapport som utarbeides i forbindelse med skade på eiendom eller bolig. Vi bistår deg som uavhengig skadetakstmann for å sikre et objektivt grunnlag for erstatning etter oppståtte skader.
Denne rapporten har en faglig vurdering med hensikt til å kartlegge skadens omfang, finne skadeårsak, utbedringsforslag og estimere kostnad for utbedringer. 

Videre er det flere punkter som lønner seg for deg som eier:

- Sikre eiendeler for å unngå videre skader
- Tørk opp vann
- Skru av sikringer gjeldene rom
- Ta kontakt og meld inn skade til ditt forsikringsselskap
- God dokumentasjon fra tidspunktet skade oppstod, ta oversiktlige bilder
- Sikre bolig/eiendom. Som eier av boligen har du et
ansvar for å sikre og følge opp for å unngå videre skader.


Hvilke tilfeller benyttes dokumentet

Denne benyttes normalt i de fleste type skader, som blant annet fritt vann eller fukt, brann og innbrudd bolig eller eiendom.

Hva inneholder rapporten
Her er flere forhold som vurderes,
der disse punktene ansees som de viktigste:


- Beskrivelse av oppdraget
- Beskrivelse av skade/mangel inklusiv kalkyle
- Henvisning til (f.eks. lover, byggforsk, standard, etc.)

- Vurdering av skade/mangel med bilde og bildetekst
- Sum for hver enkelt skade/mangel, inklusiv totalsum.

bottom of page