top of page
New apartment

EnergirådgiverHva er en energirådgiver?
Det er en fagkyndig med kompetanse til å gi gode råd og veiledning i samråd med deg som ønsker en energioppgradering av boligen.

Vi står oppført i rådgiverregisteret til Enova

Hvorfor engasjere en energirådgiver?
Formålet med å engasjere en energirådgiver er først og fremst å vurdere hvilke energitiltak som lønner seg.
Vi kartlegger tilstanden på boligen og kommer
med profesjonelle råd som er egnet for deg og din bolig.
Hvert enkelt tilfelle er forskjellig, slik at veiledningen baserer seg
på tilstand på bolig og hvilke planer dere har for energioppgradering. 
Med andre ord vil rådene våre tilpasses i samråd med deres ønsker og planer.

I tillegg får du som boligeier igjen opptil 7500kr av Enova for å engasjere en energirådgiver der termografering inngår i rådgivningen.


Bestill energirådgiver her


Termografering
Vi kan benytte termograferingskamera ved å se differansen av strålingen i en yttervegg, tak og i overganger. Først og fremst kan vi finne målrettede tiltak som kan lønne seg i din bolig for å spare energi. Med fokus på høyere strømpriser og klimaet vårt generelt kan dette være et godt tiltak for å spare deg for unødvendige lekkasjer med påfølgende høye strøm kostnader. Termografering av selve skallet på boligen er mest fornuftig vår, høst og vinter med tanke på temperaturforskjeller innen- og utendørs.
Ved termografering av elektriske anlegg - som blant annet sikringsskap. Kan dette utføres året rundt hvis det er ønskelig at man sjekker for eventuell overoppheting.
 

bottom of page