top of page
New apartment

Verdi og lånetakst

En verdi- og lånetakst henger sammen i den grad der verditakst er den forventede salgsverdien (hva markedet er villig til å gi) for boligen og videre legger grunnlag for lånetakst (hvor mye banken er villig til å låne deg).

Hvilke tilfeller benyttes dokumentet

Denne benyttes normalt ved refinansiering av lån, eller ved oppgjør i forbindelse med skilsmisse, samlivsbrudd og arveoppgjør.

Hva inneholder rapporten
Her er flere forhold som vurderes,
der disse punktene ansees som de viktigste:

- Eiendomsdata
- Arealer og anvendelse
- Tekniske bes
krivelser
- Boligen og
eiendommens standard
- Områdebeskrivelse
- Andre opplysninger
- Oppsummerin
g
- Sammenlignbare salg i gjeldene område
- Markedsverdi og låneverdi


Bestill verdi og lånetakst her

Ved salg av bolig, anbefaler vi en grundigere undersøkelse av bolig med en tilstandsrapport. Les mer om eierskifterapport her.
 

bottom of page